Laboratorul de Electromagnetism Aplicat

Laboratorul de Electromagnetism Aplicat / Applied Electromagnetism Laboratory

Responsabil: Dr. Habil. Cătălin Nicolae MARIN

Săli: F118 + F122 + F106b

Acronim: LEA

Motto: „Waves at your service”

Obiectiv general:

Laboratorul de electromagnetism aplicat este destinat investigațiilor teoretice și experimentale a proprietăților electrice și magnetice ale materialelor și sistemelor cu aplicații tehnice și biomedicale.

Membri permanenți:

 • Dr. Habil. Cătălin Nicolae MARIN

 • Prof. Emerit. Dr. Iosif MĂLĂESCU

 • Conf. Dr. Aurel ERCUȚA

Direcții de cercetare:

 • Studiul proprietăților electrice și magnetice ale materialelor pentru aplicații tehnice și biomedicale;

 • Tratarea cancerului prin hipertermia magnetică a țesuturilor;

 • Ablația în radiofrecvență și microunde;

 • Absorbanți electromagnetici pentru aplicații în telefonia mobilă, radar și protecția organismelor vii.

Tehnici de investigare experimentală:

 • Determinarea experimentală a curbei de magnetizare și analiza magneto-granulometrică a unor sisteme magnetice complexe;

 • Spectroscopie magnetică în domeniul de frecvență 20 Hz – 4 GHz;

 • Spectroscopie dielectrică în domeniul de frecvență 20 Hz – 4 GHz;

 • Spectroscopie de termo-impedanță;

 • Analiza eficacității de ecranare electromagnetică a materialelor.

Aparatură:

 • Impedancemetre și RLC-metre în domeniul de frecvență 20 Hz – 100 MHz;

 • Fluxmetru optic, gaussmetru, computere;

 • Microscop optic cu camera video și software pentru granulometrie;

 • Instalație de laborator pentru ridicarea curbei de magnetizare;

 • Instalație de laborator pentru măsurarea dependenței de frecvență, câmp magnetic și temperatură a permeabilității magnetice complexe în domeniul de frecvență 20 Hz – 2 MHz;

 • Instalație de laborator pentru măsurarea dependenței de frecvență și temperatură a permitivității dielectrice complexe în domeniul de frecvență 20 Hz – 2 MHz;

 • Conductometru pentru lichide;

 • Instalație de laborator pentru spectroscopie de termo-impedanță;

 • Cameră anecoică în domeniul de radiofrecvență și microunde;

 • Analizor de spectre cu sonde de câmp apropiat - sniffer probes- (E, H și Z) și punte VSWR în domeniul de frecvență 150 kHz – 1 GHz;

 • Generatoare de radiofrecvență;

 • Analizor de rețea (2 MHz – 4 GHz) cu celule de măsurare a permitivității dielectrice complexe, a permeabilității magnetice complexe și a eficacității de ecranare electromagnetică a materialelor.

Microscop optic cu cameră video și software pentru granulometrie

Instalație de laborator pentru ridicarea curbei de magnetizare

Instalație de laborator pentru măsurarea dependenței de frecvență, câmp magnetic și temperatură a permeabilității magnetice complexe în domeniul de frecvență 20 Hz – 2 MHz

Instalație de laborator pentru măsurarea dependenței de frecvență și temperatură a permitivității dielectrice complexe în domeniul de frecvență 20 Hz – 2 MHz

Conductometru pentru lichide

Instalație de laborator pentru spectroscopie de termo-impedanță

Cameră anecoică în domeniul de radiofrecvență și microunde

Analizor de spectre cu sonde de câmp apropiat - sniffer probes- (E, H și Z) și punte VSWR în domeniul de frecvență 150 kHz – 1 GHz

Generatoare de radiofrecvență

Analizor de rețea (2 MHz – 4 GHz) cu celule de măsurare a permitivității dielectrice complexe, a permeabilității magnetice complexe și a eficacității de ecranare electromagnetică a materialelor