Laboratorul de Electromagnetism Aplicat

Laboratorul de Electromagnetism Aplicat / Applied Electromagnetism Laboratory

Responsabil: Prof. Dr. Habil. Cătălin Nicolae MARIN

Săli: F118 + F122 + F106b

Acronim: LEA

Motto: „Waves at your service”

Obiectiv general:

Laboratorul de electromagnetism aplicat este destinat investigațiilor teoretice și experimentale a proprietăților electrice și magnetice ale materialelor și sistemelor cu aplicații tehnice și biomedicale.

Membri permanenți:

Direcții de cercetare:

Tehnici de investigare experimentală:

Aparatură:

Microscop optic cu cameră video și software pentru granulometrie

Instalație de laborator pentru ridicarea curbei de magnetizare

Instalație de laborator pentru măsurarea dependenței de frecvență, câmp magnetic și temperatură a permeabilității magnetice complexe în domeniul de frecvență 20 Hz – 2 MHz

Instalație de laborator pentru măsurarea dependenței de frecvență și temperatură a permitivității dielectrice complexe în domeniul de frecvență 20 Hz – 2 MHz

Conductometru pentru lichide

Instalație de laborator pentru spectroscopie de termo-impedanță

Cameră anecoică în domeniul de radiofrecvență și microunde

Analizor de spectre cu sonde de câmp apropiat - sniffer probes- (E, H și Z)  și punte VSWR în domeniul de frecvență 150 kHz – 1 GHz

Generatoare de radiofrecvență

Analizor de rețea 

(2 MHz – 4 GHz) cu celule de măsurare a permitivității dielectrice complexe, a permeabilității magnetice complexe și a eficacității de ecranare electromagnetică a materialelor

Analizor de rețea 

(9 kHz – 20 GHz) cu celule de măsurare a permitivității dielectrice complexe și a permeabilității magnetice complexe a materialelor