Laboratorul de Dinamica Sistemelor Complexe

Laboratorul de Dinamica Sistemelor Complex / Dynamics of Complex Systems Laboratory

Responsabil: Conf. Dr. Habil. Mihail LUNGU

Sală: F

Acronim: LDSC

https://eeris.eu/ERIF-2000-000R-0959

Obiectiv general:

...

Membri permanenți:

  • Conf. Dr. Habil. Mihail LUNGU

Direcții de cercetare:

  • Electrosonodinamica sistemelor nanometrice disperse (captarea nanoparticulelor in suspensie din emisii gazoase):

- Manipularea nanoparticulelor in camp electric neuniform;

- Particule în câmp acustic staționar. Levitația ultrasonică;

- Aglomerarea nanoparticulelor în câmp acustic staționar;

  • Metode fizice de recuperare a materialelor utile din deseuri heterogene solide:

- Separare in camp electrostatic;

- Separare in camp electromagnetic cu curenti turbionari.