Laboratorul de Dinamica Sistemelor Complexe

Laboratorul de Dinamica Sistemelor Complex / Dynamics of Complex Systems Laboratory

Responsabil: Prof. Dr. Habil. Mihail LUNGU

Sală: F

Acronim: LDSC

https://eeris.eu/ERIF-2000-000R-0959

Obiectiv general:

...

Membri permanenți:

Direcții de cercetare:

- Manipularea nanoparticulelor in camp electric neuniform;

- Particule în câmp acustic staționar. Levitația ultrasonică;

- Aglomerarea nanoparticulelor în câmp acustic staționar; 

- Separare in camp electrostatic;

- Separare in camp electromagnetic cu curenti turbionari.