Laboratoare

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale Inteligente și Aplicații Biomedicale este o unitate de cercetare ştiinţifică formată din șase laboratoare de cercetare științifică:

Responsabil: Dr. Habil. Cătălin Nicolae MARIN

E-mail: catalin.marin@e-uvt.ro

Săli: F118 + F122 + F106b

Responsabil: Prof. Dr. Alina ZAMFIR

Sală: F010

3. Laborator de Fizică Medicală (LFM)

Responsabil: Conf. Dr. Octavian Mădălin BUNOIU

Sală: F019

5. Laborator de Simulare și Modelare a Proceselor Fizice (LSMPF)

Responsabil: Lect. Dr. Adrian NECULAE

Sală: F105a

6. Laborator pentru Sinteze de Materiale și Preparare de Probe (LSMPP)

Responsabil: Asist. Cerc. Dr. Gabriel PASCU

Sală: F116